FACEBOOK

Nước developer :  Lương Phát chuyên cung cấp thuốc phim Developer dùng trong nghành chế bản với giá cả hợp lý.