FACEBOOK

Xuất kẽm (CTP): với các thiết bị xuất kẽm (CTP) của hãng Kodak . chế bản kẽm (CTP) Lương Phát luôn cho ra những tấm kẽm với chất lượng tốt nhất, đảm bảo chất lượng trong nghành in offset…….