FACEBOOK

Nước fixer

Nước fixer : Lương Phát chuyên cung cấp thuốc phim fixer dùng trong nghành chế bản với giá cả hợp lý.